Jung Pumpen Logo
Impressum

Impressum

Impressum volgens §5 TDG
Jung Pumpen GmbH, Kantongerecht Gütersloh, HRB 6939
Bedrijfsleider: Roman Zubinski, Stefan Sirges 

BTW nr. DE814134077 (§27a Wet op de omzetbelasting)
ILN 40 37066 00000 8 

JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Fon 05204 17-0
Fax 05204 80368
E-Mail info(at)jung-pumpen.de

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Inhoud van de online aanbieding
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of andere schade, die door gebruik of niet gebruiken van de geleverde informatie resp. door het gebruiken van foutieve of onvolledige informatie veroorzaakt werden zijn principieel uitgesloten, in zoverre van de kant van de auteur geen bewijsbare moedwilligheid of grove nalatigheid aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht delen van sites of de volledige aanbieding zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te laten vervallen of de openbaring tijdelijk of definitief te annuleren.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzing naar vreemde internetsites [»links«], die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden ingeval de auteur kennis had over de inhoud en het hem technisch mogelijk en redelijk was, het gebruik ervan te verhinderen ingeval van onrechtmatige inhoud.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de linkplaatsing de overeenkomstige gelinkte sites vrij waren van illegale inhoud. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte | beknopte sites heeft de auteur geen enkele invloed. Hierdoor distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte | beknopte sites, die na de linkplaatsing gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle in de eigen internetaanbieding geplaatste links en verwijzingen alsook voor vreemde inbrengen in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het derwijze gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de site, naar waar verwezen werd, aansprakelijk, niet diegene die via links enkel verwijst naar de overeenkomstige publicatie. 

3. Auteurs- en handelsmerkrecht
De auteur streeft ernaar, in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten te eerbiedigen, door hemzelf opgestelde grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten.

Alle in de internetaanbieding genoemde en ev. door derden beschermde handelsmerken en handelsnamen zijn onbegrensd onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijk gedeponeerde eigenaars. Enkel op basis van de benaming kan geen conclusie getrokken worden of het handelsmerk al dan niet wettelijk beschermd is door derden!

Het copyright voor openbaar gemaakte, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft eigendom van de auteur van de sites. Een reproduceren of gebruiken van dergelijke grafieken, audio documenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten. 

4. Gegevensbeveiliging
In zoverre in de internetaanbieding de mogelijkheid bestaat tot invoeren van persoonlijke of bedrijfsgebonden gegevens [e-mailadressen, namen, adressen] bestaat, gebeurt het doorgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het in aanspraak nemen en de betaling van alle aangeboden diensten is – in zoverre technisch mogelijk en acceptabel – ook zonder aangifte van zulke gegevens resp. onder aangifte van anonieme gegevens of een pseudoniem toegelaten.

5. Rechtseffectiviteit van deze aansprakelijkheidsuitsluitingen
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient beschouwd te worden als deel van de internetaanbieding, waarop vanaf deze site verwezen werd. In zoverre gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid ervan onaangetast.

6. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Further information can be found under http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy). Please note that on this website, Google Analytics code is supplemented by “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking).

7. Use of Facebook Social Plugins
Our website uses social plugins (“plugins”) provided by the social network facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). The plugins are identifiable by a Facebook logo (white letter f on blue background or a thumb up icon) or the notice “Facebook Social Plugin”. For a full list of all social Plugins please seehttp://developers.facebook.com/plugins.

When you visit a page of our website that contains a social plugin, your browser establishes a direct connection to Facebook servers. Facebook directly transfers the plugin content to your browser which embeds the latter into the website, enabling Facebook to receive information about your having accessed the respective page of our website. Thus we have no influence on the data gathered by the plugin and inform you according to our state of knowledge: The embedded plugins provide Facebook with the information that you have accessed the corresponding page of our website. If you are logged into Facebook, your visit can be assigned to your Facebook account. If you interact with the plugins, for example by clicking “Like”, or entering a comment, the corresponding information is transmitted from your browser directly to Facebook and stored by it. Even if you are not logged into Facebook, there is possibility that the plugins transmits your IP-address to Facebook.

For the information on the purpose and scope of data collection and procession by Facebook, as well as your rights in this respect and settings options for protecting your privacy please visit Facebook’s privacy policy: http://www.facebook.com/policy.php.

If you are a Facebook member and do not want Facebook to connect the data concerning your visit to our website with your member data already stored by Facebook, please log off Facebook before entering our website. Further you can block Facebook social Plugins by using add-ons for your browser, like the “Facebook Blocker“.

8. Use of Xing Social Plugins
The "XING share button" is in use on this website. When accessing this website, your browser connects for a short time to the XING AG ("XING") servers which provide the "XING share button" features (including the visitor counter). XING does not save any of your Personal Data when you access this website. XING does not store IP addresses, nor does it use cookies to monitor your behavior with regard to the "XING share button". Please visit the following website to view the latest privacy policy for the "XING share button" and other information:https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

9. Use of LinkedIn social plugins
This site uses the social plugins ("plugins") of the linkedin.com social networking site ("LinkedIn") operated by the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. The button can be identified by the "LinkedIn-Logo" or "Share-Button" on this webpage.

When a user accesses a web page on this site that features one of these buttons, the browser establishes a direct connection with LinkedIn's servers as soon as the LinkedIn button is pressed. LinkedIn then transfers the content of the "in" button directly to the user's browser, which integrates the content into the web page. The provider has no control over the amount of data that LinkedIn collects via the button after the user clicks on it.

Thanks to the integration of the plugin, LinkedIn knows that you have accessed the relevant page of our website. If you are logged in to LinkedIn, LinkedIn can recognize you based on your LinkedIn account and record your visit. If users want to find out what data LinkedIn collects about them and why, how it processes and uses their data, and what rights and settings they can assert to protect their privacy, they should refer to LinkedIn's data protection policy.

10. WiredMinds
We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

opt-out link
Exclude from tracking.