Afvalwater dompelpompen

MultiCut

MultiCut-pompen met extern, nastelbaar snijsysteem

Dompelpompen met het snijsysteem MultiCut worden stationair voor terugstuwbeveiliging van afzonderlijke woningen en in de drukriolering gebruikt. Zij zijn geschikt voor het transport van huishoudelijk afvalwater met de gebruikelijke bijmengingen (zoals in DIN 1986 deel 3 vastgelegd). Voor het transport uit schachten, die met het openbare rioleringsnet verbonden zijn, moeten ex-beveiligde dompelpompen van de bouwserie EX gebruikt worden. Vanwege het voorgeschakelde snijsysteem moet de drukleiding in DN 40 geplaatst – zonder snijsysteem min. DN 80 - en parallel aan het terrein geplaatst worden.

MultiCut 08

Pompen voor terugstuwbeveiliging van afzonderlijke woningen.

MultiCut 20-76

Pompen voor drukrioleringssystemen voor afvalverwerking van afgelegen gebieden of van afzonderlijke woningen.

De volledige bouwserie is opgedeeld in groepen van verschillende vermogensgrootten.

 

Drukuitlaat    DoorgangMotortoerentalHmaxQmax
08 - DN 327 mm2900 min-118 m18 m3/h
20-76 - DN 327 mm2900 min-155 m20 m3/h

MultiCut geleidingsbuisadapter

Met deze adapters kan men de aankoppeling van een MultiCut-pomp aan bestaande geleidingsbuissystemen van andere fabrikanten op eenvoudige wijze realiseren. Gedetailleerde informatie vindt u in de prospectus "Geleidingsbuisadapter".