Gebouwriolering

Eerste hulp bij hoogwater

Bij stijgend niveau eenvoudigweg de draagkrat met de pomp op de vloer plaatsen, brandslang aankoppelen en het water uit de kelder pompen.