Verzamelreservoirs

Baufix 200

ONDERVLOERS RESERVOIR

 • Druk bestendig reservoir
 • Enkele en dubbele installatie
 • Bodemafvoer met geurafsluiting
 • Traploze niveaucompensatie
 • Afdichtingsmanchet voor de verbinding met een dunbedafdichting van de klant
 • Gebruik in grondwater gebieden mogelijk
 • Geleidingsrailsysteem GR 32 of GR 50 mogelijke

De Baufix 200 is als ondervloers reservoir geschikt voor sterkere vuilwateraanwezigheid en grotere stromingsvolumes. Zonder grote bouwkundige inspanning verwerkt deze vuil water uit waskeukens, opslag- of kelderruimten.

De Baufix 200 kan als enkele of ook als dubbele installatie ingebouwd worden. De noodzakelijke onderdelen voor de pompmontage horen bij de leveromvang. Als dubbele installatie biedt hij grotere zekerheid bij de verwerking. De beide pompen worden via een sturing (accessoires) geschakeld, in normaal bedrijf afwisselend of gelijktijdig om piekbelasting op te vangen. Als het systeem als een enkel systeem wordt gebruikt, moet een pomp met een ingebouwde niveauregeling geselecteerd worden. De te gebruiken pompen kunnen al naargelang de hoeveelheid afvalwater gekozen worden.  Hierbij moet vooral rekening gehouden worden met het te transporteren vuil water en de vereiste pompcapaciteit. Bij licht vervuild water (korrelgrootte max. 10 mm) kunnen de pompen U3K, U5K of de U6K gebruikt worden. Zijn de bijmengsels groter of de hoeveelheid afvalwater hoger wordt het gebruik van pompen van de US-bouwreeks aanbevolen. De pompen US 73+103 Ex vinden hun gebruik in explosiegevaarlijke bereiken. Bij industriële toepassingen moet de bestendigheid van de materialen vooraf getest worden. Al naargelang het pomptype moet de Baufix 200-32 met 1¼“ of de Baufix 200-50 met 2“ gekozen worden.

 Zonder bekistingswerkzaamheden wordt het drukbestendige kunststof reservoir in de betonfundering geplaatst en dient voor de basisleiding als verzamelreservoir. De inbouw in grondwatergevaarlijke gebieden is enkel met bijkomende maatregelen (waterdichte betonbekisting) toegelaten omdat de verbinding PE-beton niet dicht is tegen het drukkende water.

Door het op een later tijdstip compenseren van het afdekframe uit kunststof kan de reservoirafdekking traploos aangepast worden aan de bodem- en tegelhelling.

De installatie voldoet aan de vereisten van de DIN EN 12050.

MOGELIJKE POMPEN:

 • U3K naar U6K
 • US 62 naar US 103
 • US 73 Ex en US 103 Ex
 • US 75 naar US 155

Geschikt voor:

Animation

Animation Baufix 200