Verzamelreservoirs

Hebefix extra

KLEINE OPVOERINSTALLATIES

  • Aansluitklaar
  • Stil
  • Geïntegreerde ontluchting voor betrouwbare werking van de pomp
  • Spoelinrichting
  • Looptijdbewaking met BESCHRIJVING akoestisch alarm en potentiaalvrij hulpcontact
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Hoogwaardig kunststof reservoir (ABS)
  • Voor waterige oplossingen tot een zoutgehalte van 15%

De vuilwater-opvoerinstallatie Hebefix extra is een eenvoudig te installeren apparaat voor de afvoer van agressief afvalwater. Dankzij de veelzijdige aansluitmogelijkheden kan het apparaat direct naast een onthardingsinstallatie of een ketel met rookgascondensor worden aangesloten om het daarin ontstane agressieve afvalwater af te voeren.

Het pompmedium wordt door de installatie door een klein gedimensioneerde drukleiding (links of rechts) naar de dichtstbijzijnde valleiding gepompt.

Met de akoestische storingsmelding beschikt de Hebefix extra over een geïntegreerd besturingssysteem met alarm. Het apparaat wordt geleverd met ingebouwde pomp (U3K extra), kan meteen op een schukocontactdoos worden aangesloten en werkt volledig automatisch, zodra het afvalwater toestroomt. Bij installatie in badkamers of doucheruimtes moeten de desbetreffende VDE-voorschriften in acht worden genomen.

De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

Geschikt voor: