Seminaries


Van harte welkom in het FORUM van JUNG PUMPEN

JUNG PUMPEN heeft een communicatie- en informatieplaats in Steinhagen. Het FORUM biedt ons enerzijds de mogelijkheid de permanente dialoog met onze partners en klanten verder te voeren - een wederzijdse uitwisseling, die sedert onze oprichting tot de traditie van onze onderneming hoort. Anderzijds kunnen wij deze op het hoogste niveau voeren. Door de toekomstgerichte inrichting maakt het FORUM de meest verschillende soorten presentaties mogelijk.

Hier kan u zich van de kwaliteit van onze producten overtuigen. Wij demonstreren u reëel en in werking. Uw vragen beantwoorden wij direct en praktijkgericht. In eigen werkruimten kan u pompen uit elkaar schroeven, opnieuw in elkaar zetten en uitproberen. Daarna biedt het Casino u de gelegenheid met vrienden, collega’s en gelijkgezinden in een ontspannen atmosfeer na te praten.

In het kort: ons FORUM biedt een heel nieuw seminarieprogramma voor installateurs, groothandelaars, installatie-/ondergrondbouwers, planningbureaus, gemeenten/intercommunale verenigingen, exploitantenverenigingen en alle anderen, die met pompen te maken hebben. En verder nog veel meer.

Kijk eenvoudigweg ons programma in.